Velkommen

Grønt vand i fjernvarmen læs mere her på de 2 links her

Grønt fjernvarmevand.docx

Spørgsmål og svar grønt vand 2

Her kan De finde oplysninger om værket og organisationen.

KLITMØLLER KRAFTVARMEVÆRK amba

Bolwigsvej 26    Klitmøller

7700 Thisted

Andelsselskabet er stiftet af beboerne i Klitmøller i 1994.

Formand og bestyrelse er valgt blandt brugerne .

kontakt

 

 

 

 

 

 

 

Formål

Formålet er at sikre varmeforsyning til helårsboliger, der lægger inden for varmeforsynings-området.

Generelt

Prisen, som brugerne betaler for varmen, går til gaskøb, administration, vedligeholdelse og tilsyn af anlægget. samt renter og afdrag på lånene.

Thisted Kommune har stillet garanti for lånet, samt vedtaget varmeplanen.

Der er tilslutningspligt.( Der kan dog søges dispensation hos Thisted kommune, for nybygninger opført som passiv-og lavenergiboliger efter gældende regler)

Fejlmelding

Hvis der er problemer med fjernvarmemåleren eller fjernvarmeforsyningen, kan du kontakte varmeværket via Thisted Varmeforsyning på mobilvagttelefon telf. 22246666

Fejl og andre akutte problemer kan også formidles til varmeværket via dette telefonnummer, der er bemandet med døgnvagt.

Konstateres fejl på eget fjernvarmeanlæg efter hovedstophanen, bør De omgående kontakte Deres VVS-installatør.

 

Vedtægter

Download her

 

Venlig hilsen
Bestyrelsen.